Verse broadsjes met beleg, op locatie en voor onderweg

disclaimer

disclaimer

De Broadsje Bakker, verleent u hierbij toegang tot debroadsjebakker.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

De Broadsje Bakker behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op debroadsjebakker.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Broadsje Bakker.

Beperkte aansprakelijkheid

De Broadsje Bakker spant zich in om de inhoud van debroadsjebakker.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op debroadsjebakker.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Broadsje Bakker.

In het bijzonder zijn alle prijzen op debroadsjebakker.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op debroadsjebakker.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Broadsje Bakker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Broadsje Bakker.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Broadsje Bakker, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.